Virzulis 50 cc pirksts 10mm Cena 22 Ls

Jauns virzulis 50cc, Pirksts 10mm 4 taktu, Cena 22 Ls

Virzulis 110 cc pirksts 13mm Cena 35 Ls

Jauns virzulis 110cc, Pirksts 13mm, Cena 35 Ls

Virzulis 125 cc pirksts 14mm Cena 33 Ls

Jauns virzulis 125cc, Pirksts 14mm, Cena 33 Ls

Virzulis 125 cc pirksts 15mm Cena 38 Ls

Jauns virzulis 125cc, pirksts 15mm, kros, Cena 38 Ls

Virzulis 140 cc pirksts 15mm Cena 41 Ls

Jauns virzulis 140cc, pirksts 15mm, Cena 41 Ls

Virzulis 150 cc pirksts 15mm Cena 40 Ls

Jauns virzulis 150cc, pirksts 15mm, Cena 40 Ls

Virzulis 150 cc pirksts 13mm Cena 45 Ls

Jauns virzulis 150cc, pirksts 13mm, Cena 45 Ls

Virzulis 160 cc pirksts 13mm Cena 46 Ls

Virzulis 160 cc pirksts 13mm Cena 46 Ls

Virzulis 200 cc pirksts 15mm Cena 46 Ls

Virzulis 200 cc, pirksts 15mm, kvadra un kros, Cena 46 Ls

Virzulis 250 cc pirksts 16mm Cena 46 Ls

Virzulis 250 cc, pirksts 16mm, kvadra un kros Cena 46 Ls